X

Menu

תיירות אקולוגית בעולם

הכותב: אביעד שייביצ

התיירות האקולוגית כבר אינה נחלתם הבלעדית של אנשים "ירוקים" – כיום תיירות זו הפכה לחלק בלתי נפרד ממדינות אירופה רבות, ובחלק ממדינות בארצות הברית, אשר באה לספק פתרונות רבים לאתגרים שהאנושות ניצבת מולם – הן בתחום המשאבים והן בתחום הבריאותי.

תיירות אקולוגיתאם גם אתם תמהים על צמד המילים הללו "תיירות אקולוגית" – אינכם היחידים. מומחים רבים רואים בחיבור שבין תיירות לבין דאגה לסביבה אוקסימורון, כיוון שפעילות תיירותית נחשבת בדרך-כלל כגורם מרכזי בהרס הסביבה, כילוי משאביה וזיהום ופגיעה במרקם האקולוגי שלה. אולם מסתבר, שתחום תיירותי זה מציע פתרון לבעיות העולמיות הניצבות בפני האנושות בתחום התיירות, והוא אף צומח בקצב גדל והולך, וכבר איננו בגדר אופנה חולפת או מכבסת מילים.

תפיסת היסוד של התיירות האקולוגית

תיירות האקולוגית בעולם מתבססת על תפיסת יסוד, שכולנו רקמה אנושית וסביבתית אחת חיה: הטבע הפיזי של הרים, יערות ונחלים מושפע ומשפיע על המגוון הביולוגי העצום החי והצומח בתוכו וכל אלו מחוברים משפיעים ומושפעים מקהילות האדם המקומיות ומתרבותם. לכן, כאשר מגיעים תיירים, נחוץ ומועיל לחבר גם אותם למרקם המגוון הזה,

וזאת – מהרבה מאוד סיבות: חברתיות, כלכליות ואקולוגיות, סיבות שתוכלו לקרוא עליהם במאמר זה, שהוא מעין סיור וירטואלי בעולם התיירות האקולוגית, שאנו מציעים לכם לפסוע בו כעת.

בראשית הסיור, יש "להרכיב משקפיים" שישפרו לכם את הראיה לטווח ארוך, כי  הדורות הבאים הם הפרספקטיבה של התיירות האקולוגית בכל מקום בעולם. התיירות האקולוגית ממוקדת על פיתוח בר-קיימא (sustainable) ששם במוקד את הדאגה לקיומו של המיזם התיירותי גם לעתיד הרחוק, לא רק מההיבט הסביבתי ולכן נקראת גם תיירות בת-קיימא.

רקע היסטורי – התועלת הכלכלית

כשמביטים על התועלת הכלכלית של התיירות האקולוגית מכוונים להקים עסקים תיירותיים עם היתכנות כלכלית עצמאית לאורך זמן, אשר גם ישאירו יותר כסף בתוך הקהילה המקומית, ובכך לשפר את המצב הכלכלי של כלל האוכלוסיה באזור המתוייר לשנים רבות קדימה.

רקע היסטורי – התועלת החברתית

הטבע הדומם, החי והצומח עומד במרכז תפיסת הקיימות של התיירות האקולוגית אבל אינו מנותק מהחיים האנושיים שבתוכו. לכן, נסקור ראשית את ההשפעה המבורכת של התיירות האקולוגית על הקהילה המקומית לטווח ארוך: התיירות הזו מטפחת ומזינה לאורך שנים את הקהילות המקומיות באזור שאליו מגיעים התיירים, גם בכל הטווח התרבותי והחברתי שלהם, תוך-כדי פיתוח מפעלי התיירות:

 • שימור ההיסטוריה והמסורת, וחיזוק הגאווה המקומית – למשל, על-ידי שימור אתרי עתיקות, או על-ידי תיעוד וטיפוח מסורות מקומיות גם לדורות הבאים.
 • שיפור התשתיות האזוריות – פיתוח אתרי התיירות באופן שישרת את האוכלוסיה המקומית, וישפר את איכות חייהם של התושבים גם בעתיד הרחוק.
 • הרחבת ההשכלה והידע – צעירים מקבלים הכשרה – למשל בתיירנות ובשיווק – וצוברים ניסיון ניהולי ושיווקי במקום מגוריהם, וכך מחזקים את הקהילה המקומית גם בדור הבא.
 • חיזוק ההשפעה הפוליטית – נציגי הקהילה המקומית ותיירנים מהאזור משפיעים על האסטרטגיה של פיתוח התיירות באזורם. קולם נשמע ברשויות הממשלתיות והשפעתם על עיצוב האזור בו הם חיים ומתפרנסים גדלה במשך השנים, וכן יכולתם לגייס כספים לפיתוח האזור.

רקע היסטוריתיירות אקולוגית בעום – התועלת הסביבתית

לא שכחנו את הסביבה אליה מגיעים התיירים שלנו – השפעתה של תיירות מכל סוג שהוא על המגוון הביולוגי ועל הטבע, מסכנת את עצם קיומו. לאורך שנים, הבליה, הזיהום וכילוי המשאבים הטבעיים משפיע, מפר ואף הורס את הסביבה המתויירת ומעמיד בסכנת הישרדות את החי והצומח ובסכנת חורבן את הסביבה הטבעית.

לכן, כבר בשלבי התכנון של כל מיזם בתיירות אקולוגית, מושם דגש מרכזי על קיימות (sustainability) – בודקים את כושר הנשיאה האקולוגי של תא השטח שישמש את התיירים ואת התיירנים, בודקים מהי טביעת הרגל האקולוגית (ecoligical footprint) של כל פעילות תיירותית ומוודאים שהגעתם של התיירים לאזור לא תפגע בטבע ושההכנסות שמתקבלות מהתיירים יכולות גם לממן למשך שנים את שימור הטבע ואת שיקום המפגעים שיווצרו בגללם. חלק מתכנון נכון של תיירות אקולוגית בודק גם את השפעת התיירות באזור על מגוון המינים של החיות והצמחים ואת יכולתם להמשיך להתקיים ולשגשג גם בדורות הבאים.

כדי להפחית את טביעת הרגל האקולוגית של התיירים באזור, מתכננים של תיירות אקולוגית מפעילים שלוש אסטרטגיות משלימות:

 • צימצום במשאבים הנדרשים ומיזעור נזקים – למשל, פחות כלי-רכב, פחות חשמל, חיסכון במים, פחות זיהום.
 • שימור ושיקום אתרים, משאבים ומגוון ביולוגי – למשל, שימור אתרים היסטוריים, טיהור מקורות מים, ניקיון תקופתי, שימור מינים בסכנת הכחדה.
 • פיתוח מקורות לאנרגיה מתחדשת – למשל, מתקנים לחשמל סולארי או טורבינות רוח.

רקע היסטורי – הלכה למעשה

האחריות הסביבתית הרחבה, טווח המבט על הדורות הבאים וההתייחסות לכל הרצף הפיזי, הביולוגי, התרבותי והכלכלי – הם הבסיס לתכנון תיירות בת-קיימא, תיירות אקולוגית. אלו גם אבני היסוד שמנחים את שלבי הפיתוח של מתקני התיירות, הניהול שלהם ושיווקם לתיירים ברחבי העולם. כדי להצליח בתיירות אקולוגית חשוב גם לשמור על איזון והתחשבות בכל בעלי העניין באזור, ולכן מערבים מתחילת התכנון גורמים שונים – לא רק את נציגי הקהילה, תיירנים מקומיים ורשויות אזוריות, אלא גם גופי שימור ושיקום, עמותות סביבה, מוסדות מחקר וחינוך וגופי ממשל.

תיירות אקולוגית מוצלחת חייבת גם לבצע ניטור ובקרה במהלך השנים, כדי להתאים את הפעילות העתידית למצב המשתנה של הסביבה, הקהילה והכלכלה, וכדי לשמור על איזון בין הטבע לבין האדם.
התיירות האקולוגית מוכרת בעולם החל משנות השמונים של המאה הקודמת, וכיום היא מפותחת ומתפתחת בחו"ל – השוק מקורו בעיקר בארצות הברית ואירופה ואתרי התיירות פרושים בכל העולם, גם במדינות מתפתחות.

רקע היסטוריקהילה אקולוגית – חוויית התייר

גם תיירות אקולוגית ממוקדת – כמו תיירות ההמונים – בסיפוק צרכיו של התייר, אך אתרים לתיירות בת-קיימא פונים לפלח הגדל והולך של התיירות האקולוגית. תיירים אלו מחפשים לא רק רענון מחוויות השיגרה בחו"ל, אלא גם חווית חיבור אנושית עם הטבע ועם התרבות המקומית הזרה להם. התיירים חוזרים הבייתה עמוסי חוויות, נופים, פעילויות והרחבת-דעת, לאחר שהתחברו לאנשים ולטבע המקומי בו הם ביקרו, והשאירו את כספם לרווחת האוכלוסיה המקומית, ותוך שימור הטבע המקומי – השראה לחיים טובים יותר גם בשיגרה של חיי-המשפחה והקהילה המקומית שלהם. התשלום עבור חבילת תיירות אקולוגית אינו בהכרח גבוה יותר מחבילות תיירות אחרות.

רקע היסטורי – קהילה אקולוגית

קהילות אקולוגיות רבות משמשות כמוקד לתיירות אקולוגית, אבל גם במיזמים רבים של תיירות בת-קיימא מתחזקים בקהילה המקומית האחריות הסביבתית, שימור הטבע ופיתוח משאבים כמו אנרגיות מתחדשות. ישנן כיום קהילות אקולוגיות רבות בחו"ל (פינדהורן, סקוטלנד – למשל) ואף בישראל (קיבוץ לוטן בערבה – למשל), ומאפיינים אותם גם תהליכים חברתיים ייחודיים (כפר אקולוגי שיתופי – למשל), כלכלה מקומית מפותחת ובניה ירוקה – בית אקולוגי מעץ או מלבני-אדמה עשוי בהחלט להיות קו אדריכלי מאפיין של כפר אקולוגי כזה בחו"ל.

כפר אקולוגי באפריקה, אי אקולוגי בפינלנד או קהילה אקולוגית לרגלי הר הגעש הפעיל באי בהוואי הם חלק מתופעה הולכת וגדלה של עשרות ומאות קהילות, כפרים ואפילו ערים שחרטו את הקיימות על דגלם, ומיישמים הלכה למעשה פתוח בר-קיימא בתחומם. מספר ארגונים בינלאומיים מרכזים את פעילותם של הקהילות האקולוגיות ואף מעודדים את הקמתם של כפרים אקולוגיים במדינות מתפתחות ברחבי העולם, תוך שיתוף פעולה עם האו"ם.

תיירות אקולוגית הינה חלק בלתי נפרד מתכנית הפיתוח של כפר אקולוגי כזה, והתיירים מוזמנים ללון בבית נופש אקולוגי, הבנוי מחומרים טבעיים, שניזון ממקורות אנרגיה מתחדשים.

כפרים אקולוגיים רבים בחו"ל אף הקימו בצמוד אליהם כפרי נופש אקולוגיים, המאפשרים לכמויות גדולות יחסית של תיירים לחוות תיירות אקולוגית לתקופות קצרות וארוכות.

לסיכום

המאפיינים של תיירות אקולוגית הם:

 • התכנון משלב בעלי עניין מקומיים ומגוונים
 • הפיתוח מבוצע בהדרגה, בעצימות נמוכה ובהפרה מינימאלית של הסביבה והקהילה
 • הפעילות מיועדת לקבוצות קטנות, ולא כוללת תיירות מאסיבית
 • הכסף נשאר בכלכלה המקומית
 • החוויה התיירותית משלובת בהוקרת המקום ותושביו
 • השוק מיועד לבעלי מודעות ואחריות סביבתית